Ne - melo detekcijos draudimui Lietuvoje!

Lietuvos Respublikoje šiuo metu galioja turbūt vienintelis pasaulyje įstatymas, reglamentuojantis kas gali naudotis melo detekcijos  paslaugomis. Tai yra Poligrafo Naudojimo Įstatymas (2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1906), juo yra nustatyti subjektai galintys atlikti tyrimus poligrafu. Bet šio įstatymo formuluotė draudžia privačiam sektoriui verstis poligrafo tyrimų praktika, ir jei tai tokia veikla būtų verčiamasi, ji būtų pripažinta neteisėta ir privatūs subjektai užsiimantys tokia veikla greičiausiai būtų traukiami baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 203str.

Lietuvos Respublikoje vis didėja susidomėjimas melo detekcijos paslauga kaip tarp komercinių įmonių, teisinių struktūrų, taip ir tarp privačių asmenų. Žinomi pavyzdžiai, kai atsakingas pareigas, Lietuvoje registruotoje įmonėje, užimantys ar pretendentai tokias pareigas užimti yra privalomai siunčiami į Maskvą, atlikti melo detekcijos testų. Tai nėra vienetiniai atvejai. Ir jie greičiausiai nėra paslaptis valstybinėms institucijoms.

Atkreiptinas dėmesį į tai, kad Poligrafo Naudojimo Įsatymo projekte (2000 m. liepos 5 d. Nr. VIII-1808), kuris buvo priimtas Seime, tačiau dėl viešai neskebtų politinių sumetimų nepasirašytas Prezidento, buvo 1 straipsnio punktas:   "2. Šis įstatymas netaikomas privačioje ūkinėje veikloje."

Būtent šiuo punktu papildžius dabar galiojantį Poligrafo Naudojimo Įstatymą jis prilygtų analogiškiems dokumentams regalmentuojantiems poligrafo tyrimų atlikimą, priimtiems daugelyje pasaulio šalių, kai nustatoma poligrafo tyrimų atlikimo tvarka valstybinėse, karinėse ar kitose ypatingą svarbą turinčiose institucijose, tačiau ji netaikytina privačiame sektoriuje.          Būtent šiuo punktu papildžius dabar galiojantį Poligrafo Naudojimo Įstatymą, būtų leista užsiimti privačia poligrafo tyrimų veikla Lietuvos Respublikoje, būtų sukurta papildomų darbo vietų, Valstybei būtų mokami mokesčiai.

Būtent šiuo punktu papildžius dabar dabar galiojantį Poligrafo Naudojimo Įstatymą, būtų atitikta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsniui kur teigiama, kad: 
"Lietuvos ūkis grindžiamas privačios nuosavybės teise,        asmens ūkinės veiklos laisve ir iniciatyva. 
Valstybė remia visuomenei naudingas ūkines pastangas ir iniciatyvą.
Valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.
Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę.
Valstybė gina vartotojo interesus."

Būtent šiuo punktu papildžius dabar galiojantį Poligrafo Naudojimo Įstatymą, visi pageidaujantys ūkio subjektai ir gyventojai galėtų gauti kvalifikuotas poligrafo tyrimo paslaugas Lietuvos Respublikoje, nes šiuo metu tokios paslaugos yra perkamos užsienyje, dažniausiai Rusijoje. 

Būtent šiuo punktu papildžius dabar galiojantį Poligrafo Naudojimo Įstatymą, tektų taip pat įteisinti dokumentą ginantį asmenų tiriamų poligrafu, teises.

Šiuo metu daugelyje pasaulio šalių poligrafo tyrimai yra naudojami pačios valstybės interesams ginti. Taip pat viešai skelbiama, ir visuomenė su tuo sutinka, kad poligrafo tyrimo rezultatai negali būti panaudoti teisme kaip įrodymas. Kartu su dokumentu, ginančiu asmens tiriamo poligrafu, teises, mano siūloma Poligrafo Naudojimo Įsatymo pataisa neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje garantuotomis žmogaus teisėms. Tikiu, kad visuomenė tokio pakeitimo nepriimtų priešiškai.          Suprantama, kad Valstybė, turėdama savų tikslų gali siekti ir siekia apriboti visuomenei žalingas veiklas, ar tam tikrų prekių ir paslaugų vartojimą, taikyti griežtą tokių prekių pateikimo į rinką reguliavimą. Kaip akivaizdus pavyzdys gali būti panaudoti tabakas, alkoholis, azartiniai žaidimai. Negalima teigti, kad šios prekių ir paslaugų vartojimas būtų naudingas visuomenei, vertinant iš Valstybės pozicijų. Tačiau tokių prekių ir paslaugų vartojimas yra naudingas pačiai Valstybei dėl sumokamų mokesčių, dėl sukurtų darbo vietų. Taigi lieka patenkinti ir vartotojai, nes gali tenkinti savo poreikius, nenusižengdami įstatymui, ir Valstybė, nes gauna įplaukų į biudžetą.

Rūkymas, alkoholinių gėrimų gėrimas, kortavimas ir literatūriniuose kūriniuose ir pačioje visuomenėje neretai yra naudojami kaip asmens menko išsilavinimo ar kultūros stokos sinonimai. Tačiau tokia veikla turi teisę gyvuoti, nes ją leidžia įstatymai.           
Dar kardinalesnis pavyzdys būtų šiuo metu Lietuvos Respublikoje įteisinta astrologijos veikla. Jei tabakas, alkoholis suteikia juos vartojančiam asmeniui fizinį pasitenkinimą, jei azartiniai žaidimai bent suteikia viltį gauti materialinę naudą laimėjus žaidimą, tai astrologija tik parodo asmens besinaudojančio astrologo paslaugomis, bejėgiškumą. Nes, astrologijos veikla yra tiek pat pagrįsta kiek ir būrimas iš kavos tirščių. Tačiau Valstybė net ir iš tokios veiklos gauna pajamų. Nors astrologija vargu ar yra naudinga visuomenei ir tarnauja bendrai tautos gerovei.  

info@polygraph.lt
+37061218784